Kategorie: Informace

Aktualizace programu MUKwin verze 5.4.0.23

Aktualizovanou verzi MUKwin si můžete stáhnout zde:    Verze 5.4.0.23 – 23.8.2019 pro případ, že se firma ruší v průběhu roku, je otevřen tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (tato nabídka je...

Aktualizace programu JUKwin verze 5.4.0.30

Aktualizovanou verzi JUKwin si můžete stáhnout zde:  Verze 5.4.0.30 – 21.8.2019 makra v deníku (PUKwin) doplněny o zadávání Formy úhrady a Zprávy odběrateli oprava datumu v tisku Verze 5.4.0.28 – 6.8.2019 v nabídce makro...

Aktualizace programu EETwin verze 1.5.0.0

Aktualizovanou verzi EETwin si můžete stáhnout zde:  Verze 7.5.0.0 – 11.1.2019 úpravy pro rok 2019 Verze 7.4.0.13 – 12.11.2018 tisk samolepek s EAN kódy .. nutno nainstalovat program EANwin možnost “přeposlat” certifikát na jiný počítač...

Aktualizace programu EANwin verze 1.0.0.2

Aktualizovanou verzi EANwin si můžete stáhnout zde:  Verze 1.0.0.2 – 13.12.2018 úprava zadávání počtu samolepek Verze 1.0.0.0 – 5.11.2018 program pro tisk čárových kódů z programu EETwin a programu JUKwin

1

Kam zadat registrační číslo v programu JUKwin a MUKwin

Zadání nové licence a registračního čísla při zakoupení nového programu provedete přímým zápisem při dotazu nebo volbou: Servis/Přidat jinou licenci + změna reg. čísla/Přidat další licenci. Vyberete program modul JUKwin nebo PUKwin. V programu...