Aktualizace programu MUKwin verze 6.1.0.35

Aktualizovanou verzi MUKwin si můžete stáhnout zde:   MUKwinverze 6.1.0.35

Verze 6.1.0.35 – 20.10.2021

 • Tiskopisy určené pro čtení v EXCELu lze tisknout jak v TXT tak i v XLS (nastavení: Servis / Implicitní hodnoty / Základní nastavení .. záložka: Tiskopisy)
 • příprava na Windows 11

Verze 6.1.0.34 – 11.10.2021

 • úprava výplatní pásky – nárok na dovolenou

Verze 6.1.0.33 – 7.10.2021

 • příprava programu na rok 2022

Verze 6.1.0.32 – 17.9.2021

 • úprava tiskopisů pro dovolenou

Verze 6.1.0.31 – 10.8.2021

 • export do Excelu je přepracován – soubory jsou přímo čitelné v exelu s příponou xls
 • u zaměstnanců po výstupu doplněna nabídka dovolené v hodinách

Verze 6.1.0.28 – 17.6.2021

 • v zápočtovém listě oprava zůstatku dovolené v důsledku v přechodu na hodiny

Verze 6.1.0.26 – 31.5.2021

 • úprava zabezpečení programu v přístupu k datům na web

Verze 6.1.0.23 – 14.4.2021

 • úpravy tisku docházky

Verze 6.1.0.22 – 8.4.2021

 • úprava výpočtu karantény

Verze 6.1.0.21 – 7.4.2021

 • úprava XML tiskopisu Přehled o výši pojistného
 • doplněn export dat da JUKwin a PUKwin pro kódy 810 a 820

Verze 6.1.0.20 – 6.4.2021

 • otevření docházky do prosince 2021
 • úprava nového tiskopisu Přehled o výši pojistného

Verze 6.1.0.19 – 29.3.2021

 • karanténní příspěvek:  IZOLAČKA 

Verze 6.1.0.18 – 12.3.2021

 • doplnění nového tiskopisu POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníku pro uplatnění nároku na daň. zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (25 5558 vz.2)

Verze 6.1.0.17 – 1.3.2021

 • úprava tiskopisu Přepočtený stav zaměstnanců

Verze 6.1.0.16 – 24.2.2021

 • úprava výpočtu progresivní daně 23%
 • otevření období duben 2021

Verze 6.1.0.15 – 12.2.2021

 • úprava NEMPRI při platbě v hotovosti

Verze 6.1.0.14 – 8.2.2021

 • úprava rekapitulace: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
 • úprava mzdového listu,  pokud je počátek zpracování mezd jiný než leden

Verze 6.1.0.13 – 5.2.2021

 • úprava zobrazení odpracovaných dnů v docházce klávesou F5
 • doplnění helpu
 • úprava tiskopisů pro koronavirus pro rok 2021

Verze 6.1.0.12 – 3.2.2021

 • doplněn převod loňské omluvené absence do letošního roku

Verze 6.1.0.11 – 1.2.2021

 • úprava výplatní pásky pro zobrazení dovolené
 • ve výpočtu oprava zaokrouhlování srážkové daně

Verze 6.1.0.10 – 28.1.2021

 • úprava výstupu pro DPP
 • úprava tiskopisu pro úřad práce
 • úpravy tiskopisů pro dovolenou v roce 2021

Verze 6.1.0.9 – 21.1.2021

 • oprava převodu vyloučených dob (mimořádný POČR ) z roku 2020 do roku 2021
 • otevření zadávání pro období únor

Verze 6.1.0.7 – 20.1.2021

 • úpravy ve výpočtu dovolené a výpočet souběhů

Verze 6.1.0.6 – 19.1.2021

 • optimalizace tiskopisů pro zobrazení dovolené v hodinách
 • úprava zadávání a výpočet nároku na dovolenou při ukončení pracovního poměru
 • doplnění tiskopisů pro rok 2021 .. Potvrzení o zdanitelných příjmech

Verze 6.1.0.5 – 11.1.2021

 • ve statistice úprava výpočtu průměrů
 • opraveno ukončení pracovní neschopnosti

Verze 6.1.0.4 – 8.1.2021

 • oprava načítání licencí s ořezem

Verze 6.1.0.3 – 6.1.2021

 • úprava zadávání docházky klávesou F5

Verze 6.1.0.2 – 5.1.2021

 • úprava smlouvy s nárokem na dovolenou v týdnech

Verze 6.1.0.1 – 4.1.2021

 • oprava přehledů pro covid-19
 • oprava zadávání dovolené v roce 2020

Verze 6.1.0.0 – 3.1.2021

 • nová verze pro rok 2021

Verze 6.0.0.53 – 1.12.2020

 • oprava zadávání nemoci

Verze 6.0.0.52 – 25.11.2020

 • v knize „Seznam HPP (příkazy do banky)“ lze tisknout příkazy s QR-kódem
 • Hromadné oznámení na ZP je ve výběru kódů přidán kód „O“ – odhlášení DPH (zaměstnanec v měsíci nepracoval)
 • při zadávání docházky kontrola na zadání Skupiny prací – při výpočtu průměrného výdělku kontrola dle zadané skupiny prací

Verze 6.0.0.51 – 10.11.2020

 • úpravy v ovládání programu

Verze 6.0.0.50 – 9.11.2020

 • úprava zadávání omluvené absence (nemoc, rodičovská a pod.), hlavně u souběhu
 • úprava vybraných tiskopisů

Verze 6.0.0.48 – 2.11.2020

 • oprava zobrazování dat v knize Docházka
 • oprava volby Globální změny mzdových podmínek

Verze 6.0.0.45 – 29.10.2020

 • úprava ELDP u mimořádného ošetřovného (vyloučená doba)
 • úprava zrychleného načítání dat

Verze 6.0.0.43 – 21.10.2020

 • příprava na rok 2021

Verze 6.0.0.41 – 15.10.2020

 • zrychlení načítání tabulek v Docházce a v nabídce Tiskopisy

Verze 6.0.0.40 – 2.10.2020

 • při generování výplatních pásek je upraven export do HPP – přidání jméno zaměstance
 • přidán další způsob čerpání dávek – dlouhodobé ošetřovné
 • upraven tiskopis NEMPRI pro dlouhodoubé ošetřovné
 • upraven import dat jmenného seznamu klientů v multi verzi programu
 • příprava zadávání dat na rok 2021

Verze 6.0.0.39 – 10.9.2020

 • úprava zadání tiskopisu Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti
 • upraven start programu TeamViewer

Verze 6.0.0.38 – 17.8.2020

 • oprava importu docházky z cizích zdrojů
 • oprava součtu v tiskopise Vyúčtování vyplacených náhrad mezd za dobu…

Verze 6.0.0.37 – 11.8.2020

 • výměna PDF tiskopisu Přehled o výši pojistného pro OSSZ .. upraven pro COVID-19
 • v docházce Náhrada mzdy 60 až 100% možnost zadávat Neodpracované hodiny v reaálných číslech (např. 1,5 hodin)

Verze 6.0.0.36 – 24.7.2020

 • oprava statistiky
 • opravný Přehled o výši pojistného pro formát XML .. upraven pro COVID-19

Verze 6.0.0.33 – 14.7.2020

 • doplněn opravný Přehled o výší pojistného pro formát XML .. upraven pro COVID-19

Verze 6.0.0.32 – 3.7.2020

 • doplnění informací do PVPOJ ve formátu XML
 • pro firmy, které zaměstnávají více jak 50% invalidních důchodců, se od června snižuje těmto zaměstnancům  vyměřovací základ pro ZP o 11607 Kč

Verze 6.0.0.30 – 1.7.2020

 • ANTIVIRUS  C .. pro období červen až srpen, prominutí pojistného na sociální zabezpečení
 • v tiskopise Přehled o výši pojistného (PVPOJ ve formátu XML) je doplněno prominutí na soc. zabezpečení
 • tato prominutí jsou i zobrazena v rekapitulaci Mzdové náklady zaměstnavatele (vybraní zaměstnanci jsou označeni hvezdičkou) a Mzdový výkaz pro účetnictví

Verze 6.0.0.29 – 26.5.2020

 • oprava tiskopisu XML Žádost o změnu způsobu výpaty…

Verze 6.0.0.28 – 29.4.2020

 • v docházce je doplněna Druhá náhrada mzdy 60-100% průměrného výdělku
 • oprava tiskopisu Vyúčtování vyplacených náhrad mezd
 • tiskopis Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění nároku na danové zvýhodnění je přepsán do formátu PDF dle zásad MFin

Verze 6.0.0.27 – 11.4.2020

 • upraven tiskopis na ukončení Karantény

Verze 6.0.0.26 – 10.4.2020

 • tiskopis Vyúčtování vyplacených náhrad mezd za dobu překážek v práci navíc převedený do formátu „XLS“
 • doplněn tiskopis pro režim A

Verze 6.0.0.25 – 8.4.2020

 • tiskopis Vyúčtování vyplacených náhrad mezd za dobu překážek v práci je upraven dle návrhu MPSV

Verze 6.0.0.24 – 6.4.2020

 • úprava NEMPRI
 • nový tiskopis Kontrolní přehled o vyplacených dávkách
 • nový tiskopis Vyúčtování vyplacených náhrad mezd za dobu překážek v práci

Verze 6.0.0.23 – 2.4.2020

 • v docházce oprava zadávání mimořádného ošetřovného v Zadávání kalendářem (F5)
 • oprava a doplnění XML formuláře NEMPRI
 • nový tiskopis PDF .. u mimořádného ošetřovného je doplněno zaškrtnutí: Zahraniční mimo Slovenska/ošetřovné při uzavření zařízení (bez čísla rozhodnutí), což znamená, že se jedná o čerpání tohoto ošetřovného
 • pro XML platí stejná pravidla

Verze 6.0.0.19 – 27.3.2020

 • z důvodu pandemie COVID-19 jsme zavedli novou volbu MIMOŘÁDNÉ  OŠETŘOVNÉ
 • ČSSZ vydala nový tiskopis pro Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení – v této chvíli si jej můžete vyplnit a vytisknout na stránkách eportal.cssz.cz

Verze 6.0.0.18 – 18.3.2020

 • snad poslení oprava NEMPRI .. soudruzi na ČSSZ v XML formuláři používají desetinnou tečku, i když v česku se používá desetinná čárka

Verze 6.0.0.17 – 17.3.2020

 • oprava NEMPRI ve formátu XML .. opět se změnily podmínky ukládání dat

Verze 6.0.0.15 – 5.3.2020

 • úprava zadávání nového zaměstnance

Verze 6.0.0.14 – 26.2.2020

 • úpravy v zadávání a vytváření XML tiskopisu Hlášení zaměstnavatele…
 • rozšíření tiskopisu Mzdový výkaz pro účetnictví o další položky

Verze 6.0.0.13 – 18.2.2020

 • oprava XML Hlášení zaměstnavatele … vyplnění neodpracovaných hodin na 0 hodin

Verze 6.0.0.11 – 17.2.2020

 • úprava v zadávání a zobrazení v tiskopise Příloha k žádosti o nemocenské …

Verze 6.0.0.10 – 10.2.2020

 • úprava zadávání tiskopisu Žádost o změnu způsobu výplaty při DPN
 • změna načítání PDF souborů z CD

Verze 6.0.0.8 – 31.1.2020

 • oprava převodu dat z loňského roku
 • doplnění mzdového listu o údaje z RZD

Verze 6.0.0.7 – 30.1.2020

 • doplnění tiskopisu  Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti ve formátu XML

Verze 6.0.0.6 – 27.1.2020

 • oprava XML tiskopisu Žádost o dávku nemocenského pojištění
 • oprava výpočtu rekapitulace Mzdový výkaz pro účetnictví

Verze 6.0.0.5 – 17.1.2020

 • oprava NEMPRI pro XML (číslo rozhodnutí DPN)

Verze 6.0.0.4 – 13.1.2020

 • úprava načítání dokladů ze serveru KOPRsoftware
 • doplnění tiskopisů pro rok 2019

Verze 6.0.0.3 – 7.1.2020

 • úprava tiskopisů pro rok 2020
 • oprava načítání licencí

Verze 6.0.0.2 – 6.1.2020

 • příprava na eNeschopenku

Verze 6.0.0.1 – 2.1.2020

 • otevření roku 2020

Verze 5.4.0.29 – 13.12.2019

 • oprava chyby ve windows

Verze 5.4.0.28 – 2.12.2019

 • příprava na rok 2020

Verze 5.4.0.27 – 24.10.2019

 • rozšíření tiskopisu: Tisk / Tisk dokumentů / Docházka / Odpracované hodiny a dny o další volbu .. celý rok

Verze 5.4.0.26 – 9.10.2019

 • úprava načítání dokladů z webu

Verze 5.4.0.25 – 3.10.2019

 • odstranění chyby z poslední aktualizace windows
 • příprava programu na příští rok

Verze 5.4.0.24 – 18.9.2019

 • oprava chyby ve Windows při generování XML souborů (UTF-8)
 • doplnění tiskopisů pro Přihláška/odhláška zaměstnavatele

Verze 5.4.0.23 – 23.8.2019

 • pro případ, že se firma ruší v průběhu roku, je otevřen tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (tato nabídka je aktivní pouze v měsíci prosinec)

Verze 5.4.0.22 – 9.8.2019

 • od 1.7.2019 nový formulář pro Přehled o výši pojistného

Verze 5.4.0.21 – 18.7.2019

 • zrychlení načítání dat pro Tisk/Tisk dokumentů/Hlášení při nástupu…

Verze 5.4.0.20 – 9.7.2019

 • úprava tiskopisu „Mzdový výkaz pro účetnictví“
 • doplnění údajů v helpu

Verze 5.4.0.19 – 9.5.2019

 • oprava souběhu

Verze 5.4.0.17 – 29.4.2019

 • prodloužení zadávání docházky do prosince 2019
 • od 1. května se zvyšuje limit pro srážkovou daň na 3 000 Kč
 • od 1. července se ruší tzv. karenční doba (první 3 dny nemoci)
 • od 1. července pojistné na OSSZ se u zaměstnavatele snižuje z 25% na 24.8%
 • doplněn nový doplatek „Nepeněžní plnění dle §6/9 d)1“, kód 722

Verze 5.4.0.16 – 16.4.2019

 • doplněn nový doplatek „Stravenky – příspěvek firmy  kód 721“
 • oprava potvrzení o zdanitelných příjmech – po výstupu

Verze 5.4.0.15 – 28.3.2019

 • otevření zadávání docházky do června
 • od května se zvyšuje limit pro srážkovou daň z 2500 na 3000 Kč

Verze 5.4.0.14 – 12.3.2019

 • po upgrade Windows .. úprava přístupu k registrům

Verze 5.4.0.13 – 5.3.2019

 • otevření měsíce duben

Verze 5.4.0.9 – 4.2.2019

 • oprava zadávání registračního čísla

Verze 5.4.0.8 – 10.1.2019

 • úprava zadávání multi licenci
 • úprava potvrzení  zdanitelných příjmech – srážková daň

Verze 5.4.0.2 – 10.1.2019

 • doplnění tiskopisu „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (volba: Tisk / Tisk dokumentů / Žádosti a sdělení)

Verze 5.4.0.1 – 8.1.2019

 • oprava tiskopisu „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ pro rok 2018

Verze 5.4.0.0 – 2.1.2019

 • otevření roku 2019
 • tiskopisy pro konec roku 2018
 • úprava programu dle legislativy pro rok 2019

Verze 5.3.0.31 – 12.12.2018

 • úpravy v tiskopisech

Verze 5.3.0.29 – 28.11.2018

 • úprava tiskopisu: Příloha k žádosti o nemocenské

Verze 5.3.0.28 – 17.10.2018

 • zadávání docházky do prosince
 • úprava archivace dat

Verze 5.3.0.27 – 28.6.2018

 • tisk výplatních listin po jednotlivých zaměstnancích
 • u pracovního poměru statutární orgán bez pojištění na Kooperativu (Kartotéka/Oprava/Osobní údaje …)

Verze 5.3.0.26 – 4.6.2018

 • tisk výplatní listiny po jednotlivých zaměstnancích do PDF (Tisk / Mzdy)

Verze 5.3.0.24 – 30.5.2018

 • úprava dotazníku a smluv v souladu s GDPR
 • doplnění tiskopisu Záznam o instruktáži k GDPR (Tisk/Tisk dokumentů/Smlouvy…)
 • doplnění tiskopisu Souhlas se zpracováním osobních údajů

Verze 5.3.0.19 – 16.4.2018

 • oprava tiskopisu potvrzení o čtvrtletním příjmu
 • přehled o platbě pojistného na ZP – lze zobrazovat jednotlivě / hromadně zaměstnance bez zdravotní pojišťovny … Servis/Implicitní hodnoty/Základní nastavení .. Tiskopisy

Verze 5.3.0.18 – 4.4.2018

oprava výpočtu pravděpodobného průměrů pro hodinovou mzdu

Verze 5.3.0.17 – 15.3.2018

 • kontrola na dosažení věku studenta 26 let

Verze 5.3.0.16 – 6.3.2018

 • otevření docházky do června
 • u souběhu oprava výpočtu max. vyměřovacího základu

Verze 5.3.0.15 – 2.3.2018

 • úprava přesměrování tisku PDF tiskopisů

Verze 5.3.0.14 – 28.2.2018

 • úprava tiskopisu Výkaz zálohy na daň z příjmu

Verze 7.3.0.13 – 27.2.2018

 • oprava formuláře NEMPRI pro elektronický přenos (XML)

Verze 7.3.0.12 – 5.2.2018

 • doplnění žádosti o otcovskou

Verze 5.3.0.8 – 1.2.2018

 • v roce 2018 je doplněn tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob“ vzor 25 i vzor 26

Verze 5.3.0.7 – 31.1.2018

 • otevření měsíce duben

Verze 5.3.0.5 – 29.1.2018

 • odstranění chyby 103

Verze 5.3.0.4 – 19.1.2018

 • nový help
 • úprava tiskopisu ELDP pro statutární orgán
 • doplnění tiskopisu: Tisk/Tiskopisy/Docházka/Přehled přesčasových hodin

Verze 5.3.0.1 – 11.1.2018

 • doplnění tiskopisů pro rok 2017
 • úpravy pro win 10

Verze 5.3.0.0 – 2.1.2018

 • otevření roku 2018
 • doplnění tiskopisů pro roční vyúčtování daně
 • nový výpočet pravděpodobného průměru
 • úprava programu dle změn v legislativě

Verze 5.2.0.30 – 20.12.2017

 • oprava drobné chyby v tisku smluv
 • oprava v ukládání tmp souborů
 • přidání dalšího pracovního vztahu .. statutární orgán
 • úprava exportu a importu docházky

Verze 5.2.0.24 – 15.12.2017

 • možnost ukládat temporary soubory na RAMdisk
 • doplnění nového pracovního vztahu .. statutární orgán

Verze 5.2.0.23 – 22.10.1027

 • otevření prosince

Verze 5.2.0.22 – 19.10.2017

 • možnost exportovat a importovat data z kartotéky

Verze 5.2.0.21 – 17.10.2017

 • v kartotéce úprava v zadávání dat

Verze 5.2.0.20 – 5.10.2017

 • potvrzení čtvrtletního příjmu, platný od 1.10.2017

Verze 5.2.0.19 – 2.10.2017

 • úprava stahování dokladu o zaplacení programu MUKwin

Verze 5.2.0.18 – 13.9.2017

 • otevření zadávání docházky do listopadu 2017
 • úprava archivace dat pro win10

Verze 5.2.0.17 – 2.8.2017

 • úprava statistiky dle nové legislativy

Verze 5.2.0.16 – 22.6.2017

 • otevření měsíce září

Verze 5.2.0.15 – 16.6.2017

 • otevření měsíce červenec

Verze 5.2.0.14 – 14.6.2017

 • úprava výpočtu krácení osobního ohodnocení
 • export e-mailů pro odesílání výplatních pásek do xls souboru

Verze 5.2.0.13 – 19.5.2017

 • v zadání docházky otevření měsíce červen

Verze 5.2.0.12 – 10.5.2017

 • oprava maximálního vyměřovacího základu pro OSSZ

Verze 5.2.0.11 1 – 2.4.2017

 • otevření zadání docházky do května

Verze 5.2.0.10 – 4.4.2017

 • oprava velikonoc
 • doplnění speciálních tiskopisů

Verze 5.2.0.9 – 21.3.2017

 • úprava tiskopisu „Rekapitulace mezd/Mzdový výkaz pro účetnictví

Verze 5.2.0.8 – 9.3.2017

 • MUKwin otevřen do dubna

Verze 5.2.0.7 – 15.2.2017

 • drobné úpravy v tiskopisech

Verze 5.2.0.5 – 9.2.2017

 • pro malý rozsah oprava ELDP při nástupu
 • RZD – oprava řádku 23 pro zaměstnance, kteří mají 4 a více dětí

Verze 5.2.0.2 – 10.1.2017

 • u DPP dopočet zdravotního pojistného do minima
 • u počátku zpracování mezd v průběhu roku .. oprava výpočtu pruměru na dovolenou

Verze 5.2.0.1 – 6.1.2017

 • elektronické vyúčtování

Verze 5.2.0.0 – 2.1.2017

 • otevření roku 2017
 • doplnění tiskopisů pro rok 2016 a 2017
 • úprava tabulek pro výpočet mezd dle nové legislativy

Verze 5.1.0.25 – 7.11.2016

 • náhrada mzdy při exportu dat do JUKwin při výplatě bezhotovostně opravena

Verze 5.1.0.24 – 12.10.2016

 • doplnění smlouvy o „Skončení dohody o pracovní činnosti“

Verze 5.1.0.23 – 25.9.2016

 • úprava archivace dat po ukončení programu

Verze 5.1.0.22 – 5.9.2016

 • otevření docházky do prosince 2016

Verze 5.1.0.21 – 25.8.2016

 • doplněn speciální tiskopis pro XLS

Verze 5.1.0.20 – 15.8.2016

 • otevření docházky do listopadu 2016

Verze 5.1.0.19 – 13.6.2016

 • úprava tiskopisů pro Potvrzení…

Verze 5.1.0.17 – 19.5.2016

 • další oprava XML souboru pro NEMPRI … chyba je přímo v návodu ČSSZ, kterou stále odmítají odstranit
 • pracovní smlouva rozšířena o další nabídky (pro základní mzdu)

Verze 5.1.0.16 – 17.5.2016

 • další oprava XML v NEMPRI, PVPOJ
 • úprava výběru dat pro tiskopis Podklady pro ELDP pro celou firmu

Verze 5.1.0.15 – 13.5.2016

 • úprava tiskopisu Příloha k žádosti o nemocenské
 • úprava tiskopisu Oznámení změny nahlášených údajů (OSSZ)

Verze 5.1.0.13 – 9.5.2016

 • statistika pro rok 2016
 • od května 2016 se zvyšuje daňové zvýhodnění na 2. a 3. dítě
 • změny v tiskopise a souboru XML „Příloha k žádosti o dávku“ pro rok 2016
 • otevření docházky do července 2016

Verze 5.1.0.12 – 11.4.2016

 • pro statutární orgány otevření nabídky: Srážky/* Úprava vypočítané mzdy
 • pro XML soubory možnost dotazu na jiný název souboru

Verze 5.1.0.6 – 18.1.2016

 • doplnění tiskopisu pro rok 2016 „Přehled o výši pojistného (na OSSZ)“

Verze 5.1.0.4 – 15.1.2016

 • od roku 2016 je do kalendáře přidaný Velký pátek
 • pro win8 oprava některých tiskových sestav

Verze 5.1.0.2 – 11.1.2016

 • doplnění smluv pro dohody o provedení práce
 • drobné úpravy pro vyúčtování daně

Verze 5.1.0.1 – 4.1.2016

 • oprava čtení registrů verze KPrintu

Verze 5.1.0.0

 • otevření roku 2016
 • nové redukční hranice pro náhradu mzdy pro rok 2016
 • solidární daň pro zaměstnance s příjmem nad 108 024 Kč
 • max. vyměřovací základ pro OSSZ se zvyšuje na 1 296 288 Kč
 • minimální mzda se zvyšuje na 9 900 Kč/měsíc a 58,70 Kč/hod
 • diferencovaná výše daňového zvýhodnění na dítě dle pořadí, na druhé a třetí dítě se částka zvyšuje
 • 2. pilíř důchodového pojištění se v programu automaticky se ruší
 • příplatek za práci ve ztížených prac. podmínkách se zvyšuje na 5.87 Kč/hod
 • načítání dat z registrů je upraveno pro win7/8.1/10