KOPR software

Zbývá 13 programů v 30% slevě.

Kurz daňová evidence pro začátečníky

úvod do problematiky a novinky v účetnictví a daních 2020
dne: 13. února 2020 .. 2 místa volná
cena: 790,- Kč
lektorka: ing. Jana Hakalová Ph.D.

V roce 2019 změny v kontrolním hlášení

V souvislosti s daňovým balíčkem a novelou zákona o DPH platnou od 1. 4. 2019 dochází ke změnám i v kontrolním hlášení. Jde o soubory A4 a B2. Tyto změny se týkají pro měsíční plátce a právnické osoby od zpracování za měsíc září a pro fyzické osoby podle lhůty pro podání daňového přiznání. Pro fyzické osoby se zdaňovacím období čtvrtletí tedy od třetího čtvrtletí. Do programu jsme proto doplnili nové záznamy.

Více na změny v kontrolním hlášení…

Náhrada mzdy za nemoc: Kolik vám zaměstnavatel zaplatí?

V případě pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci v pracovní neschopnosti nemocenská, ale až od 15. kalendářního dne. V prvních dvou týdnech tak zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy.
Více na  e15.cz

Podnikám. Mám při zdanění příjmů zvolit paušál, nebo evidovat výdaje?

Podnikatelům se každý rok daňové podmínky alespoň trochu mění. Asi aby byli stále ve střehu. Za rok 2018 se změna týká uplatnění paušálních výdajů. To je ulehčení pro ty, kdo nechtějí schraňovat každý paragon a raději si náklady vypočtou.
Více na idnes.cz

Ministerstvo financí: zrušení superhrubé mzdy je ohroženo

Zrušení takzvané superhrubé mzdy je v tuto chvíli ohroženo, i když konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Při čtvrtečních sněmovních interpelacích to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů… více

Dva roky od zavedení EET. Jak na změnu pohlížejí obchodníci?

Po dvou letech od zavedení elektronické evidence tržeb (EET) v maloobchodě vyčítají obchodníci vládě především nesplnění slibu o náhradě nákladů spojených se zavedením evidence, jak uvedla ve svém prohlášení. Také kontroly by se podle nich měly zaměřit na ty, kteří nevydávali účtenky ani v minulosti. V případě e-shopů je evidence tržeb zbytečná. Vyplývá to z jejich vyjádření na dotaz ČTK.
Více se dozvíte na zive.cz

Chcete skončit s EET? Musíte zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát.

Finanční správa vydala instrukci pro poplatníky, kteří dosud plnili nařízenou povinnost hlásit státu příjem hotovosti on-line, avšak tato povinnost jim zaniká. Jde o ty, kteří končí s podnikáním nebo s přijímáním plateb, na které se vztahuje EET. Dotyční musí zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát na portálu finanční správy. Pokud poplatník dále eviduje tržby, které nespadají do EET, nikomu to hlásit nemusí.
Více na České justici.

Správné načasování odchodu do starobního důchodu znamená vyšší měsíční penzi.

Kdy je výhodné odchod do penze o nějaký týden či měsíc odložit a jít do penze až v roce 2019? Podívejme se na vybrané praktické příklady.

EET – drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale též DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému Finanční správy však zůstává zachována. Opět i zde záleží čistě na rozhodnutí evidujícího poplatníka, zda bude DIČ na účtence dobrovolně uvádět dál i po 1. březnu 2018, anebo provede změnu v nastavení svého pokladního systému.

Článek je převzatý z portálu www.etrzby.cz a celý si jej můžete přečíst zde

GDPR … udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost

Pokud správci osobních údajů sbírají nové souhlasy ke zpracování osobních údajů, musí sběr provádět korektně a transparentně a sběr odůvodnit konkrétním účelem, pro který chtějí údaje zpracovat. V žádném případě nelze vyžadovat souhlas, coby nezbytnou podmínku pro další poskytování služby („pro potřeby smluvních partnerů“, udělení souhlasu „vyžaduje nová legislativa dle GDPR“). Stejně tak není možné vzbuzovat v subjektech údajů pocit, že souhlas musí udělit, resp. že jej musí dát někdy v budoucnu.

Celý článek na stránkách UOOU.