KOPR software

Semináře, školení, webináře:

19.5.2022 .. CO UMOŽŇUJE A VYŽADUJE DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOU SPRÁVOU (MVDr. Milan Vodička)
11.5.2022
.. DPH V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH (RNDr. Petr Beránek)
4.5.2022
.. VÝKAZ CASH FLOW PRAKTICKY NEPŘÍMÁ METODA (Ing. Lenka Dvořáková)
Aktuální nabídka školení

Výpadek příjmů nahradí opět „Izolačka

Zákon č. 518/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Zákon nabývá účinnosti dne 23.12.2021.

Lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění, dostanou zpětně až 370 Kč za den jako náhradu mzdy. Příspěvek přísluší podle tohoto zákona i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvá aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

Jak zaúčtovat v programu MUKwin mimořádné odměny pro zdravotníky

Pokud potřebujete v programu MUKwin najít položku pro odměnu, která nenavýší průměr na dovolenou, ale přitom z této odměny zaměstnanec odvede zdravotní i sociální pojistné a také daň, doporučujeme použít kód 660 .. nabídka: Docházka / Edit / Srážky + doplatky / Nový doplatek.
Zde zvolíte: Jiný příjem (+) .. Kód 660 – Věrnostní a jiné stabilizační odměny

Program MUKwin zaúčtuje z této odměny:

  • Odvod pojistného na ZP – ANO
  • Odvod pojistného na OSSZ – ANO
  • Ve výplatní pásce připočteno k čisté mzdě – ANO
  • Započítáno do průměrného výdělku – NE

Chcete skončit s EET? Musíte zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát.

Finanční správa vydala instrukci pro poplatníky, kteří dosud plnili nařízenou povinnost hlásit státu příjem hotovosti on-line, avšak tato povinnost jim zaniká. Jde o ty, kteří končí s podnikáním nebo s přijímáním plateb, na které se vztahuje EET. Dotyční musí zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát na portálu finanční správy. Pokud poplatník dále eviduje tržby, které nespadají do EET, nikomu to hlásit nemusí.
Více na České justici.