KOPR software

Pracovní neschopnost

Studentské brigády a daně

Studenti nejčastěji za účelem letního přivýdělku uzavírají se zaměstnavatelem dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V souvislosti s letními brigádami se opakují dotazy, jak správně zdanit příjem studentů z výdělků, jaké slevy na dani a za jakých podmínek si je mohou zaměstnaní studenti uplatnit. Finanční správa proto přináší nejenom studentům souhrn praktických informací.

Více na stránkách kurzy.cz

Jak zaúčtovat v programu MUKwin mimořádné odměny pro zdravotníky

Pokud potřebujete v programu MUKwin najít položku pro odměnu, která nenavýší průměr na dovolenou, ale přitom z této odměny zaměstnanec odvede zdravotní i sociální pojistné a také daň, doporučujeme použít kód 660 .. nabídka: Docházka / Edit / Srážky + doplatky / Nový doplatek.
Zde zvolíte: Jiný příjem (+) .. Kód 660 – Věrnostní a jiné stabilizační odměny

Program MUKwin zaúčtuje z této odměny:

  • Odvod pojistného na ZP – ANO
  • Odvod pojistného na OSSZ – ANO
  • Ve výplatní pásce připočteno k čisté mzdě – ANO
  • Započítáno do průměrného výdělku – NE

Mimořádný karanténní příspěvek (tzv. izolačka), jeho výše a odečet od pojistného

Kdo má na karanténní příspěvek nárok?

Příspěvek přísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné). Pro účely výše uvedeného zákona se za karanténu považuje také izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Karanténa s navazující izolací se považuje za jednu sociální událost.

Více na stránkách CSSZ

Výpověď dohodou je nesmysl. Na tohle si dejte pozor

I když má zaměstnavatel problémy kvůli koronaviru, musí dál dodržovat zákoník práce. Když pro vás nemá práci, nenechte si vnutit „výpověď dohodou“. Proč si dát pozor na rozdíl mezi výpovědí a dohodou?
Více na penize.cz
Vše co se týká koronavirus, COVID19, ANTIVIRUS C a  úpravy v programu MUKwin k danému tématu naleznete v tomto souhnném bloku.
Tyto informace rychle stárnou, ale z důvodu zachování historické posloupnosti vznikl tento blok.

Chcete skončit s EET? Musíte zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát.

Finanční správa vydala instrukci pro poplatníky, kteří dosud plnili nařízenou povinnost hlásit státu příjem hotovosti on-line, avšak tato povinnost jim zaniká. Jde o ty, kteří končí s podnikáním nebo s přijímáním plateb, na které se vztahuje EET. Dotyční musí zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát na portálu finanční správy. Pokud poplatník dále eviduje tržby, které nespadají do EET, nikomu to hlásit nemusí.
Více na České justici.