KOPR software

Věděli jste, že…

V roce 2022 došlo k novelizaci zákona o dani silniční. Silniční daň se zcela ruší pro osobní automobily a dodávky do 12 tun. Silniční daň pro nákladní vozidla nad 12 tun max. hmotnosti se zásadně snižuje. Změna je aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022.

Jestliže jste zaplatili silniční daň v roce 2022, tak zpětně můžete požádat o navrácení této částky.

Slevy na pojistném

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném (dále jen „sleva“) za kalendářní měsíc.

Nárok na slevu za kalendářní měsíc má zaměstnavatel za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru (okruh zaměstnanců je zvolen tak, aby se jednalo o osoby, které z důvodů různých životních situací nemohou nebo nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu), který …

Odesílání tiskopisů pomocí programu kMail

Jestliže využíváte program kMail, který umí odesílat doklady a tiskopisy z programu JUKwin a MUKwin, může se stát, že na některém počítači to lze a na jiném ne.

Odesílání mailů z programu kMail z účtu gmail.com

Od 30.5. 2022 společnost Google zrušila možnost, aby aplikace třetích stran mohla využívat SMTP odesílání přes gmailové služby bez možnosti 2FA (dvoufázové ověření) a navíc byla zrušena i předvolba v nastavení gmailu „Přístup méně zabezpečených aplikací“.

AdobeReader již není co býval.

Bohužel dnešní AdobeReader není úplně to, co se v dnešní době od něj očekává. Dříve běžně četl soubory s příponou FDF a XDP, v programu přibylo několik lišt, které změnšují vlastní okno, Windows AdobeReader nahrazuje programem Edge apod.
V JUKwin formulář PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty generujeme jiným způsobem a proto již není plně závislý na programu AdobeReader. Do konce roku tuto úpravu provedeme u všech PDF souborů.

Semináře, školení, webináře