KOPR software

Potřebujete požádat o příspěvek na náhrady mezd?

  • Požádejte o příspěvek na náhrady mezd
  • Předložte měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd

V programu MUKwin je tiskopis pro vyplnění měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd v nabídce: Tisk / Přehledy pro koronavirus / Vyúčtování …

Nové tiskopisy “Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění”, “Kontrolní přehled o vyplacených dávkách” a “Vyúčtování vyplacených náhrad mezd za dobu překážek v práci”

Tiskopis Vyúčtování vyplacených náhrad mezd za dobu překážek v práci je doplněn o převod do formátu XLS a je doplněn režim A.
Pro mimořádné ošetřovné je k dispozici opravený tiskopis PDF i XML, kde k rozlišení tohoto ošetřovného se zaškrtává navíc: Zahraniční mimo Slovenska/ošetřovné při uzavření zařízení (bez čísla rozhodnutí).

Antivirus – podpora zaměstnanosti

Ve čtvrtek 19. 3. 2020 vláda schválila návrh program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

V důsledku pandemie, připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí podrobný manuál:

Koronavirus .. nemoc COVID-19

Z důvodu pandemie COVID-19 jsme v programu MUKwin zavedli novou nemocenskou dávku MIMOŘÁDNÉ OŠETŘOVNÉ, které bude okresní správou hrazeno po celou dobu čerpání ošetřovného. Tato nemocenská dávka bude v programu dále přizpůsobena dle možných následujících úprav zákona. ČSSZ vydala nový tiskopis pro Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení – v této chvíli si jej můžete vyplnit a vytisknout na stránkách eportal.cssz.cz

V roce 2019 změny v kontrolním hlášení

V souvislosti s daňovým balíčkem a novelou zákona o DPH platnou od 1. 4. 2019 dochází ke změnám i v kontrolním hlášení. Jde o soubory A4 a B2. Tyto změny se týkají pro měsíční plátce a právnické osoby od zpracování za měsíc září a pro fyzické osoby podle lhůty pro podání daňového přiznání. Pro fyzické osoby se zdaňovacím období čtvrtletí tedy od třetího čtvrtletí. Do programu jsme proto doplnili nové záznamy.

Více na změny v kontrolním hlášení…

Náhrada mzdy za nemoc: Kolik vám zaměstnavatel zaplatí?

V případě pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci v pracovní neschopnosti nemocenská, ale až od 15. kalendářního dne. V prvních dvou týdnech tak zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy.
Více na  e15.cz

Podnikám. Mám při zdanění příjmů zvolit paušál, nebo evidovat výdaje?

Podnikatelům se každý rok daňové podmínky alespoň trochu mění. Asi aby byli stále ve střehu. Za rok 2018 se změna týká uplatnění paušálních výdajů. To je ulehčení pro ty, kdo nechtějí schraňovat každý paragon a raději si náklady vypočtou.
Více na idnes.cz

Ministerstvo financí: zrušení superhrubé mzdy je ohroženo

Zrušení takzvané superhrubé mzdy je v tuto chvíli ohroženo, i když konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Při čtvrtečních sněmovních interpelacích to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů… více

Chcete skončit s EET? Musíte zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát.

Finanční správa vydala instrukci pro poplatníky, kteří dosud plnili nařízenou povinnost hlásit státu příjem hotovosti on-line, avšak tato povinnost jim zaniká. Jde o ty, kteří končí s podnikáním nebo s přijímáním plateb, na které se vztahuje EET. Dotyční musí zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát na portálu finanční správy. Pokud poplatník dále eviduje tržby, které nespadají do EET, nikomu to hlásit nemusí.
Více na České justici.

Správné načasování odchodu do starobního důchodu znamená vyšší měsíční penzi.

Kdy je výhodné odchod do penze o nějaký týden či měsíc odložit a jít do penze až v roce 2019? Podívejme se na vybrané praktické příklady.