Semináře a školení u ACCONT Consulting

Semináře a školení u ACCONT Consulting

Společnost ACCONT Consulting, s.r.o. pořádá odborná školení týkající se problematiky účetnictví, daní, mezd a personalistiky, a to prostřednictvím kvalitních lektorů s dlouholetou praxí v oboru.
Vzdělávat se můžete jak z pohodlí domova či kanceláře formou webinářů nebo videozáznamů, tak prezenční formou v moderních učebnách KD AKORD s dobrou dopravní dostupností. Vyberte si takovou formu školení, která Vám nejvíc vyhovuje.

Lektoři:

 • Zdeněk Křížek – odborník na mzdově personální problematiku
 • Ing. Vladimír Zdražil – člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH
 • Ing. Michal Ztratil – uznávaný specialista na oblast nemocenského a důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
 • Ing. Pavel Běhounek – daňový poradce, autor řady odborných článků a publikací
 • Ing. Dagmar Procházková – auditor, ABC.TAXES, s.r.o.
 • Ing. Christian Žmolík – specialista na danou problematiku, dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě
 • Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – daňová poradkyně, členka prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR
 • RNDr. Petr Beránek – daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor
 • JUDr. Jaroslav Stránský – odborník na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, autor řady odborných článků a publikací v oblasti pracovního práva
 • Ing. Lenka Dvořáková – daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
 • Ing. Růžena Klímová – odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací
 • Ing. Dagmar Fitříková – daňová poradkyně, uznávaný specialista na problematiku DPH
 • Mgr. Magdaléna Vyškovská – daňová poradkyně, specialista na problematiku mezinárodního zdanění u fyzických i právnických osob, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“ a „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´Etat (Francie)