Aktualizace programu JUKwin verze 6.1.0.5

Aktualizovanou verzi JUKwin si můžete stáhnout zde: JUKwin & PUKwinverze 6.1.0.5

Verze 6.1.0.5 – 8.2.2021

 • do programu JUKwin doplněn help ve formátu PDF

Verze 6.1.0.4 – 1.2.2021

 • v “Přiznání k DPH” oprava řádku 60

Verze 6.1.0.3 – 29.1.2021

 • úprava tiskopisu pro DPH

Verze 6.1.0.2 – 14.1.2021

 • úprava převodu dat z loňského roku (kniha firem a makra)

Verze 6.1.0.1 – 7.1.2021

 • u investičního majetku doplnení mimořádných odpisů pro 1. a 2. skupinu (délka odpisů na 12 nebo 24 měsíců)

Verze 6.1.0.0 – 20.12.2020

 • aktualizace pro rok 2021

Verze 6.0.0.18 – 15.12.2020

 • několik drobných kosmetických úprav v zadávání dokladů

Verze 6.0.0.17 – 26.11.2020

 • v knize “HPP – příkazy do banky” lze tisknout příkazy s QR-kódem
 • oprava QR-kódu v knize zásob

Verze 6.0.0.16 – 27.10.2020

 • QR kód doplněn o datum splatnosti

Verze 6.0.0.15 – 26.10.2020

 • oprava generování QR kódu

Verze 6.0.0.14 – 2.10.2020

 • v modulu PUKwin v knize záloh – nové zádání vydané zálohy s rozpisem
 • v modulu PUKwin, při zadávání účetního rozvrhu vložena nápověda
 • finální verze QR kód pro elektronickou platbu
 • příprava na rok 2021

Verze 6.0.0.13 – 7.7.2020

 • oprava kurzu EUR pro informativní přepočet
 • v testovacím režimu možnost na výdajpvých dokladech zadat QR kód pro elektronickou platbu

Verze 6.0.0.12 – 10.6.2020

 • revize datových souborů upravena pro skladové položky
 • pro fyzické osoby zpřístupněn výpočet daně

Verze 6.0.0.11 – 12.5.2020

 • možnost v dokladu zapsat za uhrazenou částku popis

Verze 6.0.0.10 – 23.2.2020

 • pro tiskopis Daň z příjmů fyzických osob (Příloha číslo 2.) je doplněna volba pro vyplnění Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu (nutno opětovně stáhnout PDF tiskopisy)

Verze 6.0.0.9 – 19.2.2020

 • pro fyzické osoby úprava závěrky F: údaje o společnících společnosti

Verze 6.0.0.8 – 18.2.2020

 • v dokladech úprava umístění loga a razítka

Verze 6.0.0.7 – 17.2.2020

 • úprava tiskopisů pro kontrolní hlášení (více prostoru pro ev. čís. daň. dokladu)
 • úprava závěrky pro společnosti v.o.s.

Verze 6.0.0.6 – 10.2.2020

 • doplnění základních údajů pro rok 2020
 • změna načítání pdf tiskopisů z CD

Verze 6.0.0.5 – 15.1.2020

 • úprava tisku některých knih
 • oprava načítání skladových položek z minulého roku (koncové stavy)
 • v PUKwin rozšíření popisu položky na 40 znaků

Verze 6.0.0.4 – 13.1.2020

 • úprava načítání dokladů ze serveru KOPRsoftware
 • doplnění tiskopisů pro rok 2019

Verze 6.0.0.3 – 6.1.2020

 • úprava zobrazování průběhu činností při výpočtu
 • úprava načítání licencí
 • doplnění další nabídky pro převod skladových položek z loňského roku (s přepočtem)

Verze 6.0.0.1 – 6.1.2020

 • oprava kopírování dat z minulého roku

Verze 6.0.0.0 – 30.12.2019

 • otevření roku 2020
 • doplnění tiskopisů pro závěrku pro rok 2019

Verze 5.4.0.41 – 17.12.2019

 • revize datových souborů doplněna o reindexaci zpráv

Verze 5.4.0.40 – 13.12.2019

 • oprava chyby ve windows

Verze 5.4.0.39 – 2.12.2019

 • příprava na rok 2020

Verze 5.4.0.38 – 26.11.2019

 • doplněna funkce s propojením na EETwin
 • v PUKwin doplněna funkce Rekapitulace (deník)
 • v PUKwin oprava zadávání zjednodušeného DD
 • příprava na rok 2020

Verze 5.4.0.36 – 24.10.2019

 • úprava programu komunikace s webem

Verze 5.4.0.35 – 9.10.2019

 • úprava načítání dokladů z webu

Verze 5.4.0.34 – 2.10.2019

 • odstranění chyby z poslední aktualizace windows
 • příprava programu na příští rok

Verze 5.4.0.33 – 23.9.2019

 • oprava chyby ve Windows při generování XML souborů (UTF-8)
 • v Knize firem generování Číslo partnera při zadávání nového zápisu Ostatní (tzn. partner nemá IČ ale pouze číslo partnera)

Verze 5.4.0.32 – 6.9.2019

 • oprava EET při zasílání údajů pro FÚ

Verze 5.4.0.31 – 2.9.2019

 • zpřístupnění závěrky

Verze 5.4.0.30 – 21.8.2019

 • makra v deníku (PUKwin) doplněny o zadávání Formy úhrady a Zprávy odběrateli
 • oprava datumu v tisku

Verze 5.4.0.28 – 6.8.2019

 • v nabídce makro lze jednotlivá makra kopírovat (klávesa Kopie)

Verze 5.4.0.27 – 18.6.2019

 • oprava zadávání zjednodušeného daňového dokladu
 • oprava zadávání režimu moss

Verze 5.4.0.26 – 7.6.2019

 • doplnění kontrolního hlášení A4 (nové záznamy B3-41, B3-42) a B3 (záznam A3-41, A3-42)
 • oprava zadávání zjednodušeného daňového dokladu

Verze 5.4.0.24 – 15.4.2019

 • možný tisk hlavní účetní knihy ve formátu XLS

Verze 5.4.0.23 – 8.4.2019

 • od 1. dubna je výpočet zjednodušeného daňového dokladu dle nové legislativy, tzn. ZDD se počítá stejně jako daňový doklad
 • úprava externí licence

Verze 5.4.0.21 – 26.3.2019

 • pro plátce DPH kontrola zadaných záznamů

Verze 5.4.0.20 – 25.3.2019

 • záznamová povinnost lze tisknout do formátu XLS
 • v PUKwin lze zadat analytický účet pro účet 211

Verze 5.4.0.18 – 12.3.2019

 • pro vrácení přeplatku oprava čísla účtu PÚ pro XML formát
 • po upgrade Windows .. úprava přístupu k registrům

Verze 5.4.0.17 – 25.2.2019

 • úprava načítání dokladů z FTP serveru
 • v Rozvaze doplnění výpočtu
 • v závěrce úprava zobrazení PDF tiskopisu (řádek 57)

Verze 5.4.0.16 – 15.2.2019

 • pro PUKwin úprava Rozvahy

Verze 5.4.0.15 – 13.2.2019

 • oprava vyvolání makra
 • pro PUKwin úprava Rozvahy

Verze 5.4.0.14 – 12.2.2019

 • pro win 10 .. úprava čtení dat z registrů
 • při vícenásobném zadávání maker .. makra na 2 sloupce

Verze 5.4.0.11 – 7.2.2019

 • úprava xml sestav (Rozvaha a  Podklad pro přiznání k dani z příjmů) pro elektronické podání

Verze 5.4.0.9 – 4.2.2019

 • oprava zadávání registračního čísla

Verze 5.4.0.7 – 30.1.2019

 • úprava zadávání multi vezrí

Verze 5.4.0.4 – 9.1.2019

 • úprava v archivaci dat

Verze 5.4.0.3 – 7.1.2019

 • úprava převodu knihy firem do letošního roku

Verze 5.4.0.2 – 27.12.2018

 • úprava stahování dat

Verze 5.4.0.1 – 27.12.2018

 • pdf formuláře pro rok 2018

Verze 5.4.0.0 – 24.12.2018

 • otevření roku 2019

Verze 5.3.0.24 – 7.12.2018

 • úprava rozvahy a výsledovky
 • úprava funkce stahování dokladů

Verze 5.3.0.23 – 28.11.2018

 • úprava záznamu B3-18 v nabídce OBCHOD

Verze 5.3.0.22 – 28.10.2018

 • oprava rozvahy a výsledovky pro rok 2018

Verze 5.3.0.21 – 5.10.2018

 • aktualizace výpočtu solidární daně pro rok 2018

Verze 5.3.0.18 – 1.5.2018

 • pro PUKwin úprava zdrojových dat pro rozvahu a výsledovku

Verze 5.3.0.17 – 28.4.2018

 • úprava ukládání dat ze skladu pro EET

Verze 5.3.0.16 – 22.4.2018

 • v PUKwin úprava účtové osnovy pro rok 2018

Verze 5.3.0.15 – 27.3.2018

 • úprava vzorové účetní osnovy pro PUKwin

Verze 5.3.0.14 – 2.3.2018

 • v PUKwin dotisk dokladů v deníku vytvořených z dat ze skladu

Verze 5.3.0.13 – 27.2.2018

 • v PUKwin úprava tisku EET

Verze 5.3.0.12 – 24.2.2018

 • ve verzi PUKwin oprava tisku formuláře Rozvahy a výkazu zisku a ztrát

Verze 5.3.0.11 – 7.2.2018

 • v PUKwin oprava zálohové faktury
 • v PUKwin úprava účetní osnovy

Verze 5.3.0.8 – 29.1.2018

 • odstranění chyby 103

Verze 5.3.0.7 – 15.1.2018

 • drobné úpravy dle platné legislativy
 • v účetnictví doplnění závěrky pro fyzické osoby
 • úpravy pro win 10

Verze 5.3.0.5 – 10.1.2018

 • úprava tisků
 • oprava opětovného převodu neuhrazených pohledávek a závazků z minulého roku
 • dodatečný převod nepřevedených souborů z loňska: Servis/Operace s daty/Načti data z minulého roku… a zde kliknete na tlačítko “Počátek”

Verze 5.3.0.1 – 28.12.2017

 • otevřen rok 2018
 • dočasné soubory lze umístit na RAM-disk
 • závěrky pro rok 2017

Verze 5.2.0.24 – 17.11.2017

 • v nabídce OBCHOD doplněn dotisk dokladů a dodacích listů
 • v nabídce OBCHOD “objednávky” doplněno “Forma úhrady” a “Forma převzetí zboží”

Verze 5.2.0.23 – 13.11.2017

 • v nabídce OBCHOD “prodej tuzemsko” doplněn záznam B3-18

Veze 5.2.0.22 – 21.10.2017

 • v nabídce OBCHOD úprava dodacího listu

Veze 5.2.0.21 – 18.10.2017

 • úprava dokladu pro přenesenou daňovou povinnost
 • vylepšené hledání firem z knihy pohledávek a závazků

Veze 5.2.0.19 – 2.10.2017

 • úprava stahování dokladu o zaplacení programu JUKwin

Veze 5.2.0.18 – 14.9.2017

 • úprava archivace dat pro win10

Verze 5.2.0.16 – 25.6.2017

 • doplnění režimu přenesené daňové povinnosti o nové položky platné od 1.7.2017

Verze 5.2.0.15 – 12.6.2017

 • oprava zadávání položek ve skladu … vlastní výroba

Verze 5.2.0.14 – 28.5.2017

 • oprava načtení dat z cizího programu

Verze 5.2.0.13 – 12.5.2017

 • oprava účtové osnovy pro neziskové organizace
 • úprava zadávání Vlastních výrobků

Verze 5.2.0.12 – 9.4.2014

 • úprava EET … dodatečné odeslání účtenky na FS

Verze 5.2.0.9 – 8.3.2017

 • úprava exportu skladových položek  do programu EETwin
 • v závěrce upraven výpočet řádku č. 43

Verze 5.2.0.7 – 5.3.2017

 • oprava zaokrouhlení souhrnného hlášení
 • úprava tisku zjednodušeného daňového dokladu
 • úprava zadávání EET

Verze 5.2.0.6 – 24.2.2017

 • oprava výpočtu IM

Verze 5.2.0.5 – 18.2.2017

 • možnost používat EET a propojení s programem EETwin

Verze 5.2.0.4 – 9.2.2017

 • úprava exportu dat do programu EETwin

Verze 5.2.0.3 – 8.2.2017

 • peněžní deník je propojen s EETwin
 • export skladu do EETwin

Verze 5.2.0.2 – 3.2.2017

 • v PUKwin úprava výpočtu závěrky
 • příprava na EET

Verze 5.2.0.1 – 6.1.2017

 • doplnění veškerých tiskopisů závěrky

Verze 5.2.0.0 – 31.12.2016

 • otevření roku 2017
 • závěrka pro rok 2016
 • příprava na eet … v testovacím režimu

Verze 5.1.0.43 – 5.12.2016

 • pro PUKwin aktivován režim MOSS

Verze 5.1.0.42 – 27.11.2016

 • v tiskové sestavě “Seznam pohledávek a závazků obchodních patrnerů” aktivováno časového filtru
 • v dokladech pro přenesenou daňovou povinnost možnost zapnutí tisku sazby DPH (Servis/Implicitní hodnoty/Všeobecně tisk/Jak má vypadat doklad)
 • v režimu přenesené daňové povinnosti doplnění záznamu: B5-14  poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

Verze 5.1.0.41 – 16.11.2016

 • oprava sazby daně

Verze 5.1.0.39 – 31.10.2016

 • v modulu PUKwin doplněn záznam MOSS
 • pro win10  v zadávacích oknech zvětšení písma

Verze 5.1.0.38 – 21.10.2016

 • otevření zadávání dat pro formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor 20
 • drobné úpravy pro win10

Verze 5.1.0.37 – 1.10.2016

 • oprava nového formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor 20
 • otevření závěrky pro všechny subjekty podnikatelů

Verze 5.1.0.36 – 19.9.2016

 • úprava XML souborů … zakázané znaky

Verze 5.1.0.35 – 2.9.2016

 • doplnění nového formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor 20
 • v PUKwin aktualizovaná vzorová účtová osnova

Verze 5.1.0.34 – 14.7.2016

 • v PUKwin úprava výkazů rozvaky a výsledovky

Verze 5.1.0.33 – 15.6.2016

 • v nabídce Zásoby doplněno vyhledávání čísla položek o alfanumeriku
 • u převzatých položek do pěněžního deníku doplněna možnost opravy střediska
 • v PUKwin nová vzorová účtová osnova pro rok 2016 a nové výkazy rozvaky a výsledovky dle velikosti účetní jednotky

Verze 5.1.0.31 – 22.4.2016

 • v přenesené daňové povinnosti doplněné záznamy o energie (elektřina a plyn)

Verze 5.1.0.30 – 21.4.2016

 • v kontrolním hlášení doplnění informace o platbách nad 10000 Kč v záznamu A5 a B3
 • v zadávání doplnění datumu povinosti přiznat daň

Verze 5.1.0.29 – 18.4.2016

 • otevření předběžného výpočtu daně z příjmů
 • doplnění záznamu A3-31 .. Přijatá plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet

Verze 5.1.0.28 – 8.4.2016

 • úprava zobrazení zadaného datumu uskutečnění zdaň. plnění a zadaného ev. čísla daň. dokladu

Verze 5.1.0.27 – 23.3.2016

 • implementace nové verze programu ARCHA 1.12.0.0
 • v peněžním deníku úprava zobrazování dodatkových informací pro minulé roky

Verze 5.1.0.24 – 14.3.2016

 • oprava makra v peněžním deníku pro zadávání ev. čísla daň. dokladu
 • oprava importu dat do JUKwin z cizí aplikace
 • drobná úprava zadávání přenesené daňové povinnosti
 • úprava zobrazení některých náhledů pro font Arial
 • v nabídce Obchod…oprava zadávání přenesení daňové povinnosti v sekci Nákup

Verze 5.1.0.16 – 17.2.2016

 • převod IČ do nového textového formátu pro evropskou unii

Verze 5.1.0.14 – 10.2.2016

 • oprava zadávání dokladu podle § 90
 • v PUKwin zpřesnění zadávání údajů v deníku

Verze 5.1.0.10 – 1.2.2016

 • doplnění záznamů pro kontrolní hlášení
 • úprava výpočtu Kontrolního hlášení
 • v nabídce OBCHOD doplnění skadnových položek pro Přenesení daňové povinnosti

Verze 5.1.0.8 – 18.1.2016

 • úprava daňových dokladů pro sazbu 10% DPH
 • úprava načítání dat z MUKwin

Verze 5.1.0.4 – 8.1.2016

 • odstraněn problém s příkazy do banky
 • v zadávání dat doplněna informace o povinném zadávání údajů pro Konrolní hlášení

Verze 5.1.0.3 – 6.1.2016

 • doplnění zadávacích údajů pro kontrolní hlášení
 • doplnění zadávacích údajů pro kontrolní hlášení pro PUKwin

Verze 5.1.0.0

 • otevření roku 2016
 • závěrka pro rok 2015
 • úprava převodu dat do roku 2016
 • zadávání nových údajů pro Kontrolní hlášení … datum uskutečnění zdanitelného plnění a evidenční číslo daňového dokladu dodavatele
 • výpočet Kontrolního hlášení s možností elektronického odesílání
 • přenesení daňové povinnosti je rozšířeno o záznam Dodání a pořízení nemovité věci
 • v závěrce zamčení volby Evidence přenesení daňové povinnosti
 • pro win10 jsme  upravili načítání dat z registrů
 • úprava IČ do textového tvaru – možnost zadávat alfanumeriku

 

You may also like...