Novinky v programu MUKwin k 1. říjnu 2023

NOVINKY k 1. říjnu 2023 (změny v zákoníku práce č. 262/2006 Sb.)

Změny se týkají především DPČ a DPP

 • digitalizace pracovněprávní agendy – pokud zaměstnanec sdělí písemně zaměstnavateli svůj osobní e-mail nebo WhatsApp, může mu zaměstnavatel zaslat tímto způsobem pracovní smlouvu, dodatek ke změnám nebo dohodu o jejich skončení (platí pro všechny zaměstnance)
 • zaměstnavatel je povinen nově i „dohodářům“ rozvrhnout pracovní dobu, a to s předstihem alespoň 3 dny před započetím prací
  (minimálně 1 den, a to po dohodě obou stran – pouze u nepředvídatelných událostí)
 • vést evidenci směn včetně překážek v práci (docházku lze v programu zadávat také kalendářem „F5“) a následně provést tisk docházky
 • překážky v práci se u DPČ započítávají do odpracované doby (limit max. 20 hodin v týdnu). U DPP se do limitu 300 hodin nezapočítávají
 • překážky v práci se u dohod neproplácejí. Právo na náhradu odměny lze založit dohodou nebo vnitřním předpisem.
 • u DPP a DPČ se zavádí proplácení příplatků za noc, víkend, ztížené podmínky v práci a svátek, pokud zaměstnavatel na tento den určí směnu
 • přesčas a odstupné dohodářům nenáleží
 • nově platí i pravidla týkající se nepřetržitého denního odpočinku v délce trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (u mladistvých alespoň 12 hodin)
 • nárok na dovolenou vznikne dohodářům od 01.01.2024
 • pouze u HPP nově platí, že zaměstnancům pracujících na dálku (práce z domova) se bude proplácet náhrada nákladú s tím spojená, a to 4,60 Kč za každou započatou hodinu. Půjde o nedaněný příjem.