Category: Otázky kolem zákonů

Nebudeme, zde řešit kvalitu nebo chyby v zákonech. Pokusíme se zde jenom vysvětlit, jak postupovat v případech, které obvykle nejsou zcela jasné.