Author: KOPR software

Aktualizace programu MUKwin verze 6.4.0.9

Aktualizovanou verzi MUKwin si můžete stáhnout zde: Verze 6.4.0.9 – 19.2.2024 v zadávání docházky kalendářem doplněna volba Práce na dálku u DPP úprava výplatní pásky – dovolená uváděna v hodinách doplnění údajů v rekapitulaci...

0

Slevy na pojistném

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném (dále jen „sleva“) za kalendářní měsíc. Nárok na slevu za kalendářní měsíc má...