Author: KOPR software

Aktualizace programu MUKwin verze 6.0.0.23

Aktualizovanou verzi MUKwin si můžete stáhnout zde:    Verze 6.0.0.23 – 2.4.2020 v docházce oprava zadávání mimořádného ošetřovného v Zadávání kalendářem (F5) oprava a doplnění XML formuláře NEMPRI nový tiskopis PDF .. u mimořádného ošetřovného je doplněno...

Aktualizace programu JUKwin verze 6.0.0.10

Aktualizovanou verzi JUKwin si můžete stáhnout zde:  Verze 6.0.0.10 – 23.2.2020 pro tiskopis Daň z příjmů fyzických osob (Příloha číslo 2.) je doplněna volba pro vyplnění Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu (nutno opětovně stáhnout PDF tiskopisy)...

Aktualizace programu EETwin verze 1.6.0.0

Aktualizovanou verzi EETwin si můžete stáhnout zde:  Verze 1.6.0.0 – 3.3.2020 možnost tisku dokladů a úhrad na papír A4 .. pomocí tiskového manažeru KPrint optimalizace programu Verze 1.5.0.8 – 18.12.2019 příprava na rok 2020 Verze 1.5.0.6 –...

0

Kde najdete doklady

Jestliže Vám program (JUKwin nebo MUKwin) nenahlásil, že jsme Vám zaslali výzvu k platbě nebo daňový doklad, tak tyto dokumenty naleznete po rozjetí programu v nabídce Servis/Internet/Dokumenty. Zde si buď dokument stáhnete a vytisknete nebo je již dokument ve Vašem...

0

České fonty ve windows10

Jestliže máte nový počítač s windows 10 a v našich programech “nefungují” české znaky, pak je třeba tomuto operačnímu systému říci, že doopravdy chce používat českou diakrituku. Problém může být přímo ve Vašem počítači, resp. operačním systému Windows 10. Něco je...

0

Jak nastavit kMail

Program kMail slouží pouze k odesílání mailů (může i s přílohou). Nastavení programu: Jak odeslat e-mail: přímo programem kMail (nastavení Outlooku již nedoporučuji) Odchozí pošta SMTP: tento údaj Vám je závislý na poskytovateli internetového spojení nebo na poskytovateli mailové...

0

Chybné zobrazení číslic ve win7/8/10

Jestliže ve win7 nebo win8 máte chybné zobrazení číslic, jako např. 12,345.00, chyba je pravděpodobně na straně nastavení ve win7/8/8.1. Ve win10 hledejte “Ovládací panely” a další postup je obdobný. Jestliže číslo nebo datum je ve Windows chybně nastaveno, může se...