Author: KOPR software

Aktualizace programu MUKwin verze 6.1.0.31

Aktualizovanou verzi MUKwin si můžete stáhnout zde:    Verze 6.1.0.31 – 10.8.2021 export do Excelu je přepracován – soubory jsou přímo čitelné v exelu s příponou xls u zaměstnanců po výstupu doplněna nabídka dovolené...

Aktualizace programu JUKwin verze 6.1.0.12

Aktualizovanou verzi JUKwin si můžete stáhnout zde:  Verze 6.1.0.12 – 23.7.2021 v knize firem je prodloužena délka názvu firmy úprava v zadávání dokladů pro zahraničí Verze 6.1.0.11 – 9.7.2021 několik drobných úprav v tiskopisech...

Aktualizace programu EETwin verze 1.6.0.5

Aktualizovanou verzi EETwin si můžete stáhnout zde:  Verze 1.6.0.5 – 25.9.2020 doplnění tisku starších účtenek za posleních 12 mesíců Verze 1.6.0.4 – 21.9.2020 oprava dotisku dokladů Verze 1.6.0.3 – 1.6.2020 oprava dotisku dokladů na...

0

JUKwin – fakturace

Jak v programu JUKwin vystavit doklad, daňový doklad, fakturu. Ukázka vložení firemního razítka nebo podpisu, QR kódu nebo čárového kódu EAN. Jak vylepšit zadávání, resp. výpočet konečné ceny z množství a jednotkové ceny.