Author: KOPR software

Aktualizace programu MUKwin verze 6.3.0.19

Aktualizovanou verzi MUKwin si můžete stáhnout zde: Verze 6.3.0.19 – 14.8.2023 doplnění kontroly při zadávání nemocenské Verze 6.3.0.18 – 14.6.2023 otevření programu do října 2023 úprava tisku výplatních pásek Verze 6.3.0.17 – 2.6.2023 úprava...

Aktualizace programu JUKwin verze 6.3.0.8

Aktualizovanou verzi JUKwin si můžete stáhnout zde:  Verze 6.3.0.8 – 16.6.2023 úprava formuláře Daně z příjmu právnických osob Verze 6.3.0.7 – 18.4.2023 několik úprav v editaci vybraných položek Verze 6.3.0.6 – 3.3.2023 otevření závěrky...

Aktualizace programu EETwin verze 1.8.0.0

Aktualizovanou verzi EETwin si můžete stáhnout zde:  Verze 1.8.0.0 – 13.6.2022 možnost změnit datum na dokladech (volba: Nastavit / Různé / Změna časového razítka) Verze 1.7.0.1 – 23.6.2022 možnost zadat slevu při přímém zadávaní...

0

Slevy na pojistném

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném (dále jen „sleva“) za kalendářní měsíc. Nárok na slevu za kalendářní měsíc má...