Probíhající aktualizace elektronických formulářů k dani z příjmů

6. 1. 2022

Finanční správa upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 přes aplikaci Elektronická podání (EPO).

Výše uvedený formulář je v současné době v aplikaci EPO k dispozici pouze pro potřeby zpracování podání za zdaňovací období do 2020 a předchozí. Elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 prostřednictvím aplikace EPO bude umožněno v druhé polovině února 2022 zveřejněním nového formuláře. Do této doby jsou pro vyplnění přiznání veřejnosti k dispozici klasické papírové formuláře. Základní lhůta pro podání přiznání je 1. 4. 2022 a případné přeplatky, které mohou být vykázány v přiznání, se vrací nejdříve po 30 dnech od uplynutí této lhůty pro podání přiznání.Po zveřejnění nového formuláře lze pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 využít také Online finanční úřad a daňovou informační schránku PLUS.AKTUALIZACE: Dne 10. 1. 2022 bylo popisované nestandardní chování u formuláře k dani z příjmů právnických osob odstraněno. U formuláře daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob upozorňujeme na nestandardní chování písemnosti „Daň z příjmů právnických osob – pro zdaňovací období roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020“, kde v důsledku probíhající aktualizace dochází při jejím spuštění k nesprávnému předvyplnění zdaňovacího období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uživatel je následně upozorňován na chybu ve vymezení zdaňovacího období ve vazbě na platnost daného formuláře. Na odstranění této chyby v předvyplnění se pracuje, přičemž uživateli je jako doposud umožněno vymezení zdaňovacího období editovat, a to v rozsahu platnosti daného formuláře. Pro vytvoření daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 je však třeba volit formulář „Daň z příjmů právnických osob – pro zdaňovací období roku 2021 a pro části zdaňovacího období roku 2022“.


Tak tohle nám předvedla Finanční správa na začátku roku 2022. Vývojáři měli k dispozici data k elektronickému podání až 15. února 2022.