SLEVY ZAMĚSTNAVATELE za zaměstnance

SLEVY NA POJISTNÉM PRO ZAMESTNAVATELE – zákon c. 216 / 2022 Sb. Platnost od 01.02.2023

V programu zvolíte volbou: Servis / Implicitní hodnoty / Všeobecné nastavení / Používat slevy zaměstnavatele za zaměstnance

U vybraného zaměstnance zadáte nárok na slevu volbou: Kniha / Kartotéka / Edit / Sleva zaměstnavatele za zaměstnance

Tato sleva je dobrovolná.
Pokud se pro ni zaměstnavatel rozhodne, musí zámer oznámit OSSZ tiskopisem „Oznámení záměru uplatnovat slevu na pojistném za zaměstnance„, a to elektronicky. Rovnež se oznamuje skončení uplatnování slevy, pokud pracovní poměr stále trvá, a to do 8 dnu ode dne změny, napr. změna úvazku.
U skončení zaměstnání se změna záměru neodhlašuje.

Tiskopis „Oznámení zámeru uplatnovat slevu na pojistném za zamestnance“ najdete v programu volbou:
Tisk / Tisk dokumentu / Hlášení při nástupu/Výstupu.

Od 01.02.2023 si muže zaměstnavatel požádat OSSZ o slevu 5% z vyměrovacího základu zaměstnance.
Podmínky pro splnění:

 1. je zaměstnán na pracovní poměr
 2. má týdenní úvazek 8 až 30 hodin (výjimka je u zaměstnanců do 21 let, tam úvazek nemusí být
  kratší)
 3. musí splnovat podmínku pro slevu za celý kalendární mesíc (v měsíci nástupu a výstupu se doba
  zkracuje)
 4. vyměrovací základ zaměstnance je v daném měsíci nižší než 60 486 Kč (platí pro rok 2023)
 5. fiktivní hodinová mzda nesmí presáhnout cástku 463,726 Kč (platí pro rok 2023)
 6. maximálně odpracovat v měsíci 138 hodin
 7. u souběhu dvou pracovních vztahů sečíst oba vyměrovací základy a pokud budou splneny výše
  uvedené podmínky, slevu dát tomu pracovnímu poměru, kde je vyšší vyměrovací základ. Sleva bude
  uplatněna jen jedna

Nelze uplatnit slevu po termínu (po 20-tém dni v mesíci).
Pri podání opravného Přehledu o výši pojistného nelze uplatňovat vyšší částku slevy. Pokud
zaměstnavatel uplatnil neoprávnene vyšší slevu na pojistném, OSSZ mu vyměří penále.

Okruh zaměstnanců:

 1. zaměstnanec starší 55 let (overíme obcanským prukazem)
 2. rodice, kterí pecují o díte mladší 10 let (zamestnanec doloží kopii rodného listu dítete, pokud ho
  nedoložil pro jiný úcel )
 3. péče o osobu blízkou (příbuzní), např. postižené díte nebo osobu starší 10 let, která je závislá na
  pomoci jiné osoby (každý kalendární měsíc doložit potvrzení od úradu práce o péci o osobu blízkou +
  čestné prohlášení zaměstnance, protože ÚP posílá dávky osobě závislé). Osoby musí mít společnou
  domácnost.
 4. pracující studenti na pracovní poměr. Musí jít o klasické prezencní studium (učni, SŠ, VŠ do 26 let).
  Je to třeba doložit potvrzením školy. Pokud se jedná o SŠ, tak je třeba mít v potvrzení uvedeno, že se
  jedná o prezenční studium.
 5. rekvalifikanti nebo uchazeči o zaměstnání, kteří dělají rekvalifikační kurz nebo ho udělali (rekvalifikaění
  kurz musí potvrdit úrad práce. Slevu lze uplatnit pouze 12 měsícu od začátku rekvalifikace. Tento termín
  pro nárok na slevu program nepohlídá.
 6. invalidní osoby (zaměstnanec předloží rozhodnutí ČSSZ o invalidite 1. až 3. stupne). Osoba se
  zdravotním znevýhodnením toto rozhodnutí nemá.
 7. osoby mladší 21 let – mohou pracovat na plný úvazek. Při dovršení 21 let není treba tuto
  skutecnost ohlašovat na OSSZ, tedy není třeba zasílat tiskopis o skončení uplatnování slevy.

Nárok na slevu se vylučuje:
pokud zamestnavatel pobírá od úradu práce dotace či jiné příspěvky (např. chránené dílny)

Slevu na zamestnance muže uplatnit pouze jeden zamestnavatel. Ten si může ověrit na OSSZ, zda
již záměr byl poslán jiným zaměstnavatelem.
OSSZ povede evidenci zaměstnavatelů, kteří ohlásili záměr uplatnovat slevu na pojistném.

Povinnosti zamestnanců:

 1. poskytnout zaměstnavateli součinnost
 2. sdělit zaměstnavateli, že má dalšího zaměstnavatele
 3. doložit potřebné dokumenty
 4. uhradit penále, pokud vznikne z duvodu, že nenahlásil včas změnu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *