Category: Otázky kolem mezd a MUKwin

0

Slevy na pojistném

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném (dále jen „sleva“) za kalendářní měsíc. Nárok na slevu za kalendářní měsíc má...

0

Horké klávesy k programu MUKwin

Klávesa – Popis funkce F1  – Nápověda F4  – Zadání docházky přímým způsobem (Docházka) F5  – Zadání docházky kalendářem (Docházka) F6  – Omluvená absence – Nemoc, POČR, mateřská…  (Docházka) Enter – Potvrzení zvolené události, v některých případech skok...