Software: program PUKwin

Program PUKwin … účetnictví

Program PUKwin je součástí programu JUKwin. Jedná se o rozšíření možností účtování v jednom programu.

Co modul PUKwin obsahuje:

 1. deník – což je hlavní účetní kniha
 2. kniha pohledávek – seznam vydaných faktur
 3. kniha závazků – seznam přijatých faktur
 4. kniha záloh – seznam přijatých a vydaných záloh
 5. kniha zásob a služeb – seznam vašich skladoých položek, které slouží k vašemu obchodování
 6. OBCHOD – funkce prodeje a nákupu zboží, materiálů a služeb, včetně tvorby faktur
 7. pomocné knihy zásob – kniha skladových pohybů, skladové karty, inventarizační formuláře
 8. kniha jízd – evidence jízd automobilem
 9. kniha dlouhodobého a drobného majetku – seznam vašeho majetku
 10. adresář firem a partnerů – seznam vašich obchodních partnerů
 11. úkoly – vzorový plánovací kalendář, včetně nadefinování vlastních úkolů
 12. import dat z programu MUKwin
 13. tisk – tisk veškerých knih dle různých kritérií, podklady pro přiznání DPH, závěrky…
 14. zpracování a vytvoření XML souboru pro Kontrolní hlášení
 15. modul PUKwin je přizpůsoben pro potřeby Evropské unie a je stále doplňován a upravován dle změn zákonů

PUKwin se plně stará o bezpečné uložení a dle vašeho nastavení provádí pravidelnou archivaci dat (pomocí programu ARCHA). Archivovaná data lze zasílat e-mailem (programem kMail).

Tisk je zajištěn univerzálním tiskovým manažerem (program KPrint), který je dodáván zdarma a je možné jej využívat i v jiných aplikacích.

Dále některé tiskopisy jsou ve formátu PDF, proto k tisku je využíván program Adobe Reader.
Některé tiskové výstupy jsou generovány ve formátu XML a jsou určeny pro elektronický přenos dat.

Samozřejmě mnoho funkcí budeme v průběhu vývoje programu dále doplňovat dle potřeb zákonů, dle reálných požadavků uživatelů a dle požadavků programátora. Naše stránky sledujte minimálně jednou měsíčně. Budeme se snažit vás dopředu informovat o právě vznikajících novinkách.

strong>DEMO verze modulu PUKwin – klidně si stáhněte ostrou verzi. Při instalaci budete dotázání na režim použití. Jestliže nebudete znát zadávací kódy ostré verze, program rozjeďte v DEMO režimu, který je omezen pouze počtem vytištěných řádků.