Software: program Archa

Program Archa … archivace a obnova dat

Program ARCHA pro archivaci a obnovu dat na hard disk, diskety, CD-ROM a FTP server. Data jsou pakována ve formátu ZIP. K archivovaným datům můžete zapsat poznámku o archivaci. Pakovaná data nejsou nijak chráněna heslem. Program ARCHA je zcela zdarma.

Co program ARCHA umí ?

 • samozřejmě archivovat data z programu JUKwin nebo z MUKwin
 • dále umožňuje archivovaná data obnovit
 • umožňuje automaticky archivovat dle nastavení v programu JUKwin nebo v MUKwin
 • při havárii datových souborů umožňuje automatickou obnovu zálohovaných dat
 • archivovaná data zasílat internetem pomocí programu kMail (ve spolupráci s programem Outlook nebo Outlook express)
 • archivovat (a také obnovovat) data na/z FTP server
 • automaticky archivovat na FTP server – obdobně jako na disk

Kde jsou data archivována ?

 • pakovaná data lze uložit na hard disk, diskety, CD-ROM nebo flash paměti.
 • jestliže archivujete na disk, kde je program JUKwin, potom jsou data uložena v podadresáři vaší licence (např. C:/KOPR/1012312/archiv).
 • jestliže data jsou uložena na disk (síťový disk, CD-ROM apod.) mimo JUKwin, potom jsou data uložena v adresáři /data/1012312/archiv
 • podotýkám, že číslo 10123 je jako vaše licence a číslo 12 je rok
 • na FTP serveru jsou archivované soubory označeny datem archivace

Co program ARCHA neumí ?

 • neumí pracovat samostatně, ale pouze s nějakým programem, v našem případě s programem JUKwin nebo s MUKwin