Software: program kMail

Program kMail – zasílání dat internetem

Jestliže máte na vašem počítači nainstalované připojení k internetu, je možné pomocí programu kMail zasílat data přímo z programu JUKwin, přesněji z programu VPrint nebo z programu ARCHA. Tiskopisy ve formátu PDF lze odesílat přímo z JUKwin nebo z MUKwin.

Například potřebujete zaslat nějaký tiskopis, který jste právě vytvořili (daňový doklad, fakturu, závěrku apod.) svému obchodnímu partnerovi. Program JUKwin tento tiskopis zobrazil v programu VPrint a odtud lze zaslat (nabídka Servis / Poslat tiskovou sestavu) pomocí internetu datový soubor s příponou KOS. Váš kolega samozřejmě musí mít nainstalovaný program VPrint, aby váš tiskopis přečetl a vytiskl na tiskárně.

[pullquote]Program kMail umí hromadně odesílat z programu MUKwin výplatní pásky.[/pullquote]

Jestliže potřebujete zaslat vaše data z účetnictví, postupujete následovně. V programu JUKwin provedete archivaci dat. Spustí se program ARCHA. Zde si vyberete daný soubor, který potřebujete zaslat. V nabídce Servis / E-mail spustíte program kMail, který archivované data zašle (soubor s příponou ZIP) na danou elektronickou adresu.

Jestliže potřebujete zaslat soubory a nemáte aktivní Outlook nebo jiný mail, pomocí kMailu můžete odesílat soubory svým kolegům nebo přátelům.

Program JUK&PUKwin umožňuje hromadné zasílání zpráv z knihy firem. Postup je popsán zde.

Program kMail při zasílání dat využívá služeb programu Outlook Expres nebo programu Outlook.


Návod, jak zasílat hromadně maily svým přátelům apod.:

Tam kde je nainstalován program kMail, založíte adresář dataKMail
např. kmail je nainstalován v C:\KOPR
založíte datový adresář: C:\KOPR\dataKMail

V datové adresáři založíte textový soubor s názvem GROUP.DTA
do kterého zapisujete nabídku adres.

Příklad obsahu souboru GROUP.DTA

[xyz.dta]uživatelé programu XYZ
[~]
[rodina.dta]moje rodina
[rodinaF.dta]moje rodina moje nanželky
[problem.dta]problémoví kamarádi

… atd.
xyz.dta  … datový textový soubor, do kterého si píšete mailové adresy
~        … optický oddělovač v menu mezi tlačítky

1. příklad souboru xyz.dta
pavel@centrum.cz
honza@volny.cz;je to dobrý známý mojí manželky

2. příklad souboru xyz.dta
[SMTPemail]mujmail@abc.cz
[SMTPname]Jan Novák, velkopodnikatel
pavel@centrum.cz
honza@volny.cz;je to dobrý známý mojí manželky


[SMTPemail]mujmail@abc.cz  … toto je mail, který se bude automaticky nabízet v odchozí adrese
[SMTPname]moje firma … popis moji firmy – jakmile odešlete mail, tak příjemce uvidí váš popis firmy, např. Jan Novák, velkopodnikatel
středník za mailem slouží jako poznámka, která se nikam neodesílá