Software: program KPrint

Program KPrint … tiskový manažer

Program KPrint slouží k zobrazení a tisku sestav z programu JUKwin a MUKwin. Program umí převést tiskopis do PDF souboru, který dále můžete zasílat nebo archivovat dle vašich potřeb. Program umožňuje dále export tiskových sestav do jiných formátů, např. HTML, XML, DOC, TXT apod. Samozřejmě lze v tiskopisech vyhledávat texty.