Software: program JUKwin

Program JUKwin … daňová evidence příjmů a výdajů

Ekonomický software JUKwin je oblíbený u malých a středně velkých podnikatelů. Ovládání programu se shoduje se standardem Windows, ale jsou zde zastoupeny i některé výhodné prvky ovládání, např. využití kurzorových kláves, podbarvení aktivního zadávajícího prvku, nabídková menu apod.

Co program JUKwin obsahuje:

 1. peněžní deník – což je kniha, která obsahuje evidenci příjmů a výdaj
 2. kniha pohledávek – seznam vydaných faktur a také vydaných zálohových dokladů
 3. kniha závazků – seznam přijatých faktur a zálohových faktur
 4. kniha zásob a služeb – seznam vašich skladových položek, s kterými obchodujete
 5. OBCHOD – funkce prodeje a nákupu zboží, materiálů a služeb, včetně tvorby faktur
 6. pomocné knihy zásob – kniha skladových pohybů, skladové karty, inventarizační formuláře
 7. kniha jízd – evidence jízd automobilem
 8. kniha dlouhodobého a drobného majetku – seznam vašeho majetku
 9. adresář firem a partnerů – seznam vašich obchodních partnerů
 10. úkoly – vzorový plánovací kalendář, včetně nadefinování vlastních úkolů
 11. tisk – tisk veškerých knih dle různých kritérií, podklady pro přiznání DPH, závěrky…
 12. zpracování a vytvoření XML souboru pro Kontrolní hlášení
 13. import dat z programu MUKwin
 14. výstupy ve formátu XML, které se využívají pro elektronické zasílání dat
 15. daňové přiznání se tisknou ve formátu PDF nebo ve formátu XML
 16. pravidelnou archivaci dat

 

Samozřejmě JUKwin je přizpůsoben pro potřeby Evropské unie. Tiskopisy, přiznání DPH, závěrka a související úkony jsou plně platné pro obchodování jak se státy v Evropské unii, tak i s ostatními státy.

JUKwin se plně stará o bezpečné uložení a dle vašeho nastavení provádí pravidelnou archivaci dat (pomocí programu ARCHA). Archivovaná data lze zasílat e-mailem (programem kMail).

Tisk je zajištěn univerzálním tiskovým manažerem (program KPrint), který je dodáván zdarma a je možné jej využívat i v jiných aplikacích.

Dále některé tiskopisy jsou ve formátu PDF, proto k tisku je využíván program Adobe Reader.

Některé tiskové výstupy jsou generovány ve formátu XML a jsou určeny pro elektronický přenos dat.

Samozřejmě mnoho funkcí budeme v průběhu vývoje programu dále doplňovat dle potřeb zákonů, dle reálných požadavků uživatelů a dle požadavků programátora. Naše stránky sledujte minimálně jednou měsíčně. Budeme se snažit vás dopředu informovat o právě vznikajících novinkách.


DEMO verze programu JUKwin – klidně si stáhněte ostrou verzi. Při instalaci budete dotázáni na režim použití. Jestliže nebudete znát zadávací kódy ostré verze, program rozjeďte v DEMO režimu, který je omezen pouze počtem vytištěných řádků.