Software: program MUKwin

Program MUKwin … mzdy a personalistika

Ekonomický software MUKwin používají malí a středně velcí podnikatelé. Ovládání programu se shoduje se standardem Windows, ale jsou zde zastoupeny i některé výhodné prvky ovládání, např. využití kurzorových kláves, podbarvení aktivního zadávajícího prvku, nabídková menu apod. Výhoda programu MUKwin je, že ovládání je shodné s programem JUKwin.

Co program MUKwin umí:

  1. program MUKwin je určen pro výpočet mezd a vedení personalistiky
  2. poskytujeme MULTI verzi pro vedení mezd do 100 firem.
  3. upgrade je aktualizovaná verze programu, kterou vám zašleme vždy, dojde-li k legislativním úpravám nebo dalšímu vývoji programu. Nemusíte tedy tak bedlivě sledovat, co nového zákony připravují. Dopřejte si klid a tuto starost přenechte nám.
    O každé změně vás budeme včas informovat. Upgrade zasíláme všem uživatelům programu MUKwin na základě předplacení upgrade na daný rok.
  4. Zadání docházky lze buď přímo vyplnění daných údajů (klávesa F4), nebo pomocí kalendáře (klávesa F5).
  5. Zadání nemoci, POČRu, mateřské (a další vyjmutí ze stavu) lze snadno zadat pomocí klávesy F6, nebo v zadání docházky…
  6. Výpočet průměrů na dovolenou
  7. Výplata mezd dotově, bezhotovostně nebo kombinovaně
  8. export dat ve formátu XML, které se využívá pro elektronický přenos dat

MUKwin se plně stará o bezpečné uložení a dle vašeho nastavení provádí pravidelnou archivaci dat (pomocí programu ARCHA). Archivovaná data lze zasílat e-mailem (programem kMail).

Tisk je zajištěn univerzálním tiskovým manažerem (program KPrint), který je dodáván zdarma a je možné jej využívat i v jiných aplikacích.

Dále některé tiskopisy jsou ve formátu PDF, proto k tisku je využíván program Adobe Reader.
Některé tiskové výstupy jsou generovány ve formátu XML a jsou určeny pro elektronický přenos dat.

Samozřejmě mnoho funkcí budeme v průběhu vývoje programu dále doplňovat dle potřeb zákonů, dle reálných požadavků uživatelů a dle požadavků programátora. Naše stránky sledujte minimálně jednou měsíčně. Budeme se snažit vás dopředu informovat o právě vznikajících novinkách.

DEMO verze programu MUKwin – klidně si stáhněte ostrou verzi. Při instalaci budete dotázání na režim použití. Jestliže nebudete znát zadávací kódy ostré verze, program rozjeďte v DEMO režimu, který je omezen zadáváním dat pouze v lednu a únoru.