Tagged: aktualizace

Aktualizace programu EETwin verze 1.6.0.3

Aktualizovanou verzi EETwin si můžete stáhnout zde:  Verze 1.6.0.3 – 1.6.2020 oprava dotisku dokladů na papír A4 a A5 Verze 1.6.0.1 – 11.5.2020 možnost tisku dokladů a úhrad na papír A5 .. pomocí tiskového manažeru KPrint Verze 1.6.0.0...

Aktualizace programu MUKwin verze 6.0.0.29

Aktualizovanou verzi MUKwin si můžete stáhnout zde:    Verze 6.0.0.29 – 26.5.2020 oprava tiskopisu XML Žádost o změnu způsobu výpaty… Verze 6.0.0.28 – 29.4.2020 v docházce je doplněna Druhá náhrada mzdy 60-100% průměrného výdělku oprava...

Aktualizace programu JUKwin verze 6.0.0.11

Aktualizovanou verzi JUKwin si můžete stáhnout zde:  Verze 6.0.0.11 – 12.5.2020 možnost v dokladu zapsat za uhrazenou částku popis Verze 6.0.0.10 – 23.2.2020 pro tiskopis Daň z příjmů fyzických osob (Příloha číslo 2.) je doplněna volba...

0

Kde najdete doklady

Jestliže Vám program (JUKwin nebo MUKwin) nenahlásil, že jsme Vám zaslali výzvu k platbě nebo daňový doklad, tak tyto dokumenty naleznete po rozjetí programu v nabídce Servis/Internet/Dokumenty. Zde si buď dokument stáhnete a vytisknete nebo je již dokument ve Vašem...