Dovolená při kratší a nepravidelné pracovní době

Jak posuzovat nárok na dovolenou u zaměstnance, který nastoupil do zaměstnání 1. února a pracuje pouze tři dny v týdnu?

Řešení:
Podle § 213 se stanoví základní výměra dovolené (zpravidla čtyři týdny). Má-li zaměstnanec nárok na čtyři týdny dovolené, výpočet bude následující:
4 týdny dovolené x 3 dny v jednom týdnu = 12 dnů. Zaměstnanec má nárok na 12 dnů dovolené v jednom kalendářním roce.
Vzhledem k tomu, že zaměstnanec nastoupil 1. února, tedy odpracuje u zaměstnavatele pouze 11 měsíců, vypočteme ještě poměrnou část dovolené:
12 dnů dovolené : 12 měsíců v roce x 11 (jedenáct dvanáctin) = 11 dnů

Odpověď:
Zaměstnanec u zaměstnavatele má nárok na 11 dnů dovolené.


Zaměstnáváme pracovníka na nepravidelnou výpomoc. Jakým způsobem budeme vypočítávat dovolenou?

Řešení:
A : B x C = D

A – počet odpracovaných dnů v roce
B – zaokrouhlený počet týdnů v roce
C – počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec nárok
D – nárok na dovolenou v pracovních dnech

Příklad:

Odpracováno:
Počet týdnů v roce:
Nárok na dovolenou:   
100 dnů
52 dnů
4 týdny (jedná se o zaměstnance podle § 213 zákoníku práce)

Výpočet:
100 : 52 x 4 = 7.69 zaokrouhleno na 8 dnů

Odpověď:
Zaměstnanec dostane náhradu mzdy za 8 dnů. Doporučujeme však po skončení kalendářního roku rozsah nároku na dovolenou přepočítat s ohledem na případné změny rozvržení pracovní doby – rozhodující budou plánované směny, tj. bez ohledu na nepřítomnost zaměstnance v práci, např. pro překážky v práci, čerpání dovolené nebo neomluvenou absenci, a také bez ohledu na případné směny přesčasové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *