test tabulky

Upozorňujeme, že pod číslem 358/2021 Sb. vyšla novelizace vyhlášky č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty. Jedná se o implementaci evropské směrnice. Všechny tyto změny se netýkají našeho programu JUKwin a PUKwin.Týká se to žádosti o registraci do jednoho správního místa, žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místaa žádost o změnu registračních údajů (příloha č. 11, 12,13.).
Dále jsou upraveny přílohy k přiznání k DPH, k souhrnnému hlášení, přihláška k registraci k DPH a přihláška k registraci do skupiny (přílohy č. 1, 5,6,7).
Také žádosti registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa – OSS (režim Evropské unie) (přílohy č. 1 ,5, 6, 7, 8, 9, 10).

Vážení úživatelé programu JUKwin, PUKwin a MUKwin. V týdnu od 30. srpna až 3. září 2021 bude omezena technická podpora na telefonním čísle 727 935 517 z důvodu školení účetnictví v Brně a okolí. V tomto týdnu provádím ve vybraných firmách školení na naše programy, proto nemohu z tohoto důvodu odpovídat na telefonické dotazy.

Děkuji za pochopení ing. Pavel Židek

********************************************

Vážení současní i budoucí uživatelé našich programů. Dovolujeme se Vás pozvat na dva kurzy, které uskutečníme v září 2021 v prostorách naší kanceláře v Ostravě 28. října 150.
Lektorkou těchto kurzů je Ing. Jana Hakalová, Ph.D. a Bc. Kateřina Fujáková.

2. 9. 2021 .. Kurz daňová evidence podnikatelů – úvod do problematiky

7. 9. 2021 .. Kurz význam a tvorba interních (vnitropodnikových) směrnic u podnikatelů