Jak převést makra z minulého roku

V nabídce Servis / Operace s daty / Načti data z minulého roku … kliknete na 3 vykřičníky pravým tlačítkem na myši a objeví se nabídka Aktivovat převod maker. Tím se Vám aktivuje tlačítko (dole) pro převod maker. Tlačítko...