IČ nebo IČO

Identifikační číslo organizace se mění na Identifikační číslo osoby.

Identifikační číslo osoby (IČO, také ) je v České republice unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami).

Český statistický úřad jako hlavní autorita v oblasti statistické evidence ekonomických subjektů používá na základě vnitřní normy zkratku IČO, ale protože zákon žádnou oficiální zkratku do roku 2010 nestanovoval, prosadila se v jiných úřadech zkratka IČ.

Od 1. července 2010 je oficiální zkratkou dle zákona o základních registrech IČO.


Přehled variant pojmu „identifikační číslo“:

Označení pojmu

Zkratka

Účinnost od

Podle zákona

Identifikační číslo organizace

IČO

1. 1. 1990

č. 128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, § 23 odst. 1

Identifikační číslo

15. 6. 1995

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, § 21 odst. 1

Identifikační číslo ekonomického subjektu

IČES

11. 3. 2004

č. 81/2004 Sb., novela zákona o státní statistické službě, § 21 odst. 1

Identifikační číslo osoby

IČO

1. 7. 2010

č. 111/2009 Sb., o veřejných registrech, § 24 písm. c)

zdroj: cs.wikipedia.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *