Příspěvek na náhrady mezd

Potřebujete požádat o příspěvek na náhrady mezd?

  • Požádejte o příspěvek na náhrady mezd
  • Předložte měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd

V programu MUKwin je tiskopis pro vyplnění měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd v nabídce: Tisk / Přehledy pro koronavirus / Vyúčtování …