Výpočet DPH u Zjednodušeného daňového dokladu

U Zjednodušeného daňového dokladu (ZDD) se zadává sazba daně a finanční částka s DPH. Velikost daně se do účetnictví musí vypočítat. Program JUKwin počítá DPH dle  koeficientu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Konkrétně se tomu...