Category: Otázky ostatní

2

Popis instalace programů v síťi

Obecně naše programy v síti pracují, ale nejsou to síťové programy. Znamená to, že programy i data můžete instalovat na síťové disky, ale data nemohou sdílet více uživatelů najednou. Je to dáno použitou databází FF2 v “single” verzi....

0

Informace pro župy a jednoty Sokol

Pro otevření roku 2016 budou k dispozici nová registrační čísla. Tato registrační čísla objednávejte pouze na mail: jukpuk@centrum.cz Vedení jednotlivých žup a tělovýchovných jednot Sokol zašlete prosím své mailové adresy s uvením čísla župy a čísla jednoty. Na váš mail...

0

Kde jsou uložena data

Při instalaci programů z naší softwarové dílny je obvykle nabízen adresář C:\KOPR. Do tohoto podadresáe se instalují programy i data uživatelů. Můžete použijít i jiný adresář nebo disk, ale při další instalaci by bylo vhodné si tuto vaši...

0

JUKwin nebo MUKwin nelze spustit

Jestliže po sluštění programu JUKwin nebo MUKwin program nelze spustit a zobrazí se hlášení: “[%s] is not a FlashFiler formated file or its file header is corrupt”, došlo pravděpodobně k nějakému kolapsu windows (výpadek napětí, zavirování počítače…) a pomocné...

0

Správné zobrazení PDF tiskopisu

Pro zobrazení nových formulářů pro zdravotní pojišťovny je třeba mít nainstalovaný AdobeReader verzi 7 nebo vyšší. Z důvodů ochrany je třeba potvrdit, že důvěřujete tomuto dokumentu. V AdobeReader zvolíte tlačítko Volby a zde si vyberete Vždy důvěřovat...

0

PDF tiskopis není vyplněn

Jestliže program JUKwin nebo MUKwin vytvoří formulář ve formátu PDF a Adobe Reader formulář nevyplní a napíše Vám níže uvedenou zprávu, pravděpodobně ve vašem počítači je špatně nastaveno systémové datum. Jakmile v počítači opravíte datum (na monitoru vpravo dole), PDF...